زندگى


به جاى كوشش براى نمردن بايد زنده ماندن را آموخت.

زندگى كردن فقط نفس كشيدن نيست، زندگى يعنى فعاليت.

آن كس كه بيشتر عمر كرده است آن نيست كه سال زيادترى داشته باشد، بلكه كسى است كه طعم زندگى را بهتر چشيده است. فلانى در صدسالگى زير خاك رفته است ولى از روز تولد مرده بوده است!

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 تير 1396 ] [ 17:00 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

بلاخره


بلاخره همه یک روزی می میرند و صد سال که بگذرد ،
دیگر هیچ کس درباره ی این که دیگران که بودند و چطور مردند سوال نمی کند.
پس بهتر است همان طور که دلت می خواهد زندگی کنی و همانطور که دوست داری بمیری.


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 تير 1396 ] [ 16:58 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

جامعهجامعه دو طبقه دارد

یک :
طبقه ای که می خورد
و کار نمی کند

دو:
طبقه ای که کار می کند
و نمی خورد

دكتر_علی_شريعتی[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 تير 1396 ] [ 16:56 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

عشق بورز؛


شکسپیر می گوید:

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا ؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم.

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. زندگی کوتاه است، پس به زندگی ات عشق بورز، خوشحال باش و لبخند بزن.

فقط برای خودت زندگی کن و قبل از اینکه صحبت کنی ،گوش کن؛ قبل از اینکه بنویسی، فکر کن؛

قبل از اینکه خرج کنی، درآمد داشته باش؛ قبل از اینکه دعا کنی، ببخش؛

قبل از اینکه صدمه بزنی، احساس کن؛ قبل از تنفر ، عشق بورز؛ زندگی این است. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.
[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 تير 1396 ] [ 16:54 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

ماهبرکه ای گفت به خود :"ماه به من خیره شده !"

!ماه خندید که "من چشم به 'خود' دوخته ام !"

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 تير 1396 ] [ 16:51 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

چه زیبا گفت دکترشریعتی:
برای کسی که میفهمد
هیچ توضیحی لازم نیست
و
برای کسی که نمیفهمد
هر توضیحی اضافه است

آنانکه میفهمند
عذاب میکِشند
و
آنانکه نمیفهمند
عذاب می دهند

مهم نیست که چه مدرکی دارید
مهم اینه که چه درکی دارید


[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 2 تير 1396 ] [ 17:23 ] [ خواجه یحیی صدیقی ]

احمق